پوشش های شناور (Floating Cover)

پوشش های شناور (Floating Cover)

پوشش های شناور (Floating Cover )

به علت بالا بودن میزان تبخیر در کشور و قرار گرفتن در منطقه با جذب انرژی خورشیدی بالا، هر سال حجم عظیمی از منابع ذخیره آب تبخیر می شود. به همین دلیل محصولات Floating Cover برای اولین بار در سال ۱۹۷۰ در ایالات متحده مورد استفاده قرار گرفت. این محصولات روکشی از جنس ژئوسنتتیک بر روی منابع ذخیره آب برای برای جلوگیری از هدر رفت آب از طریق تبخیر میباشد. که در استخرهای ذخیره آب و سدها بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد.

فلوتینگ کاورها به سه دسته تقسیم می شوند:

  1. فلوتینگ کاورهای توپی شناور
  2. فلوتینگ کاورهای چند ضلعی شناور
  3. فلوتینگ کاورهای صفحه ای